Tot Ons Genoegen Rijswijk

Kantine

De Kantinecommissie draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren van verenigingsactiviteiten in het gebouw. Tevens faciliteert de Kantinecommissie activiteiten die vanuit de andere commissies en het Bestuur worden georganiseerd in het gebouw.

Nieuws over kantinecommissie

De Groene Burcht | lees meer...

Wij hebben een mooi, eigen verenigingsgebouw “De Groene Burcht”.

De kantine is in het tuinseizoen geopend op zaterdag en maandag van 10.30 uur tot 13.30 uur. (Tuinseizoen: 1 maart tot 1 november.)

Het gebruik is voorbehouden voor activiteiten van de vereniging en niet bijv. gebruik voor buurtactiviteiten. Wel kunnen er gecombineerde activiteiten worden aangeboden waarvoor ook niet-tuinleden worden uitgenodigd.

Vanaf september t/m maart is er elke 4e dinsdag van de maand een lezing over tuinstijlen, planten, enz.

Kantinecommissie | lees meer...

De activiteiten in de kantine worden gecoördineerd door de Kantinecommissie.

Deze bestaat uit: (vacant) (coördinator), Margreth tuin 22, Adrie tuin 45, Frieda tuin 40, Serife tuin 33, Jolanda tuin 11.

Gedelegeerde vanuit het bestuur Mustafa tuin 10.

Enquête | lees meer...

In 2021 is een enquête gehouden over verenigingsactiviteiten en kantine-vrijwilligers.
Samengevat wordt het volgende aangegeven door 32 respondenten in deze enquête.

  1. Kantine: de helft van de respondenten heeft momenteel geen interesse om naar de kantine te gaan.
  2. Activiteiten: het overgrote deel van de respondenten heeft wél interesse in activiteiten, zoals lezingen over tuingerichte onderwerpen, hobby/handwerk, BBQ, feestavond, Jeu de boules. En is bereid een bijdrage te betalen voor deelname aan de activiteit.
    Geen vast bedrag per jaar, maar entreegeld per activiteit, voor bijv. bijdrage docent en materialen.
  3. Kantinecommissie: ruim de helft van de respondenten lijkt het niet leuk om de Kantinecommissie te versterken. Een deel wil eventueel wel helpen, maar het lijkt afhankelijk te zijn van de activiteit.

 

Op de ALV van april 2022 is het volgende vastgesteld:

  • De Groene Burcht is bestemd voor onze tuinleden. Wel kunnen er gecombineerde activiteiten worden aangeboden waarvoor ook niet-tuinleden worden uitgenodigd.
  • De coördinator van de Natuurcommissie heeft concrete plannen om lezingen en workshops over tuinzaken te gaan organiseren.

Het bestuur stelt voor om nogmaals de enquête te houden zodat de coördinator hiermee een programma voor dit seizoen kan samenstellen.