Laatste zaterdag: 29 okt.2022, eerste zaterdag in 2023: 5 maart.

Voor lezingen, Nieuwjaarsreceptie, en vergaderingen van bestuur en commissies gaat de kantine open in de winter. De vaste openingstijden op zaterdag en maandag komen echter te vervallen van november t/m februari.