Tot Ons Genoegen Rijswijk

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur geeft leiding aan tuinvereniging Tot Ons Genoegen in Rijswijk en roept de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen, aan wie zij verantwoording aflegt. Gedurende het jaar controleert en stuurt het Bestuur de gemaakte afspraken en de nakoming van de Statuten en Reglementen van de vereniging. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het tuinpark incl.  verenigingsgebouw De Groene Burcht.

Onder verantwoordelijkheid van de ALV en het Bestuur zijn de volgende commissies actief:  Natuur, Kantine, Stook, Bouw, Taxatie.

Verzekeringen: heeft u vragen over uw verzekering? Hiervoor kunt u terecht bij Cees de Wit, bereikbaar via bestuur@togrijswijk.nl

Spreekuur bestuur | lees meer...

Vanaf zaterdag 25 februari 2023 start het maandelijkse spreekuur voor tuinleden weer! U kunt dan in De Groene Burcht uw vragen stellen aan het bestuur van TOG Rwk. Er zullen twee bestuursleden aanwezig zijn, tussen 11.00 – 13.00 uur.

Volgende spreekuren: 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober 2023.

Bestuursleden | lees meer...

Battal tuin 16, voorzitter

Mustafa tuin 10, penningmeester

Inge tuin 18, secretaris

Anneke tuin 55, 2e secretaris

Gerard tuin 26-27, alg. bestuurslid, tevens coördinator Bouwcomm.

Cees tuin 11,  coördinator Verzekeringen en Stookcomm.