Bestuur

Het Dagelijks Bestuur geeft leiding aan tuinvereniging Tot Ons Genoegen in Rijswijk en roept de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen, aan wie zij verantwoording aflegt. Gedurende het jaar controleert en stuurt het Bestuur de gemaakte afspraken en de nakoming van de Statuten en Reglementen van de vereniging. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het tuinpark incl.  verenigingsgebouw De Groene Burcht.

Onder verantwoordelijkheid van de ALV en het Bestuur zijn de volgende commissies actief:  Natuur, Kantine, Stook, Bouw, Taxatie.

Verzekeringen: heeft u vragen over uw verzekering? Hiervoor kunt u terecht bij Cees de Wit, bereikbaar via bestuur@togrijswijk.nl

De bestuurskamer is gevestigd in ons verenigingsgebouw De Groene Burcht.
Voor wie iets te vragen of te vertellen heeft, houdt het bestuur spreekuur op de laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur.

Data: zaterdagen 28 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november 2022.

Tijdens het spreekuur zijn er altijd 2 bestuursleden aanwezig.

Battal tuin 82, voorzitter

Mustafa tuin 10, penningmeester

Inge tuin 18, secretaris

Peter tuin 39, vice-voorzitter, tevens coördinator Natuurcomm.

Anneke tuin 55, 2e secretaris

Gerard tuin 26-27, alg. bestuurslid, tevens coördinator Bouwcomm.

Cees tuin 11, alg.bestuurslid, tevens coördinator Stookcomm.

Anna tuin 8, alg.bestuurslid