Tot Ons Genoegen Rijswijk

Bouw

De Bouwcommissie adviseert en beoordeelt de aanvragen voor bouwsels op de tuinen en het tuinpark, volgens de Statuten en Reglementen.

Eens per twee jaar inventariseert de Bouwcommissie i.s.m. het Bestuur de aanwezige bouwsels op de tuinen en het tuinpark. De inventarisatie kan aanleiding geven om bepaalde bouwsels te laten verwijderen of van ander materiaal te voorzien.

Voor elk bouwsel moet bij de Bouwcommissie een aanvraag worden ingediend. Pas na toestemming of vergunning kan een bouwsel geplaatst worden.

Altijd moet voldaan worden aan de Algemene Bouwvoorschriften

Download formulier Bouwaanvraag 

Online bouwaanvraag indienen

Bouwcommissie | meer lezen...

De Bouwcommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Gerard tuin 26-27 (coördinator)

Petra tuin 21 (welkom!)

Kadir tuin 75

Leen tuin 74

Hans tuin 7.

    Download algemene bouwvoorschriften

    Nieuws over bouwcommissie

    Geen berichten gevonden!