Tot Ons Genoegen Rijswijk

Slagboom

Slagboom

De slagboom staat open voor gemotoriseerd verkeer op

dinsdag 8 uur – woensdag 12 uur ,

donderdag 8 uur – vrijdag 12 uur,

zaterdag 8 uur – 13 uur.

Eigenlijk buiten deze tijden géén gemotoriseerd verkeer, dus ook geen scooters, brommers.  Toch is dit gedoogd tot nu toe, MAAR: wij herinneren eraan dat het dan alleen dient om naar de tuin toe te gaan en terug. NIET om tussendoor op het park rond te rijden!

Maximum snelheid: 10 km/uur.

Parkeren

Wij verzoeken om in drukkere tijden uw gasten buiten ons P-terrein te laten parkeren, namelijk op het P-terrein van Eikelenburg hier aan de overkant. (Indien uw gast slecht ter been is: uitzondering.)