Welkom op onze website


Betreft: Tuinaarde/ grond

Beste Tuinleden,
De grond die vanaf vandaag gestort wordt is voor de tuinen aan de buitenste zijden/ kanten. We vragen deze leden om vanaf nu de grond te gebruiken om de ruimte tussen de tuin en de beschoeiing op te vullen. Deze grond is natuurlijk niet bedoeld voor eigen gebruik, dit wordt door de Natuurcommissie ook gecontroleerd.
Voor de middelste tuinen gaan wij proberen om de grond te laten storten met een kraan, wij zouden het opprijs stellen als deze tuinleden willen/ kunnen helpen met het verdelen van de grond van de buitenste tuinen.

U dient de grond ook niet aan te stampen, laat het los liggen!

Als er vragen zijn laat het die dan gerust weten.

Drainage en hemelwater afvoergaten in de beschoeiing en levering en aanbrengen van grond t.b.v. beschoeiing

Aankomende dinsdag 26 maart zal de aannemer gaten in de beschoeiing maken voor drainage. Mocht u nog drainage en/of hemelwater afvoer willen aanleggen kunt u dat nu het beste doen/ voorbereiden zodat de aannemer ook bij uw beschoeiing deel de gaten op de juiste plaats kan maken.Het certificaat voor de grond is geregeld en vanaf vrijdag (29 maart) zal deze geleverd worden. Waar mogelijk zullen we de grond met een kraan op zijn plek laten storten, voor de tuinen waar dat niet mogelijk is, zoals aangegeven op de laatste ALV, zullen we de grond voor de tuinen laten bezorgen zodat mensen het zelf kunnen aanbrengen.Mocht u vragen hebben stelt u ze gerust via ons e-mail adres info@togrijswijk.nl

Algemene werkzaamheden 9 maart – Geel

9 maart beginnen weer de algemene werkzaamheden, we beginnen dit jaar met tuinen in de groep GEEL.

Tuinen 1 t/m 10 en 52 t/m 57 zijn aan de beurt.

Rooster algemene werkzaamheden

Laatste verzoek: AED training beschikbaar

We hebben helaas weinig reacties gekregen voor mensen die graag een AED/ reanimatie training willen volgen. Heeft u interesse geef het dan door via het info-email adres.

Reeds aangemeld

Tuin 3
Tuin 5
Tuin 10
Tuin 11
Tuin 18
Tuin 33
Tuin 34
Tuin 46
Tuin 57
Tuin 67
Tuin 68
Tuin 75
Tuin 82
Tuin 86

 

Inleveren kopie opstalverzekering polis

Zoals afgesproken in de ALV zijn alle leden verplicht om in januari een kopie van de polis in te leveren. Ook als u al een kopie ingeleverd heeft in 2018 die nog geldig is dient u een nieuwe kopie in te leveren.

We verzoeken iedereen om voor 15 februari uw kopie in te leveren via de e-mail of in onze brievenbus.

Doorspoelen Riool

Op dinsdag 22 januari rond 08:00 wordt het riool weer doorgespoeld. We raden iedereen aan om de deksel op hun WC te houden voor mogelijk overlast.

Bestuurlijke vacatures

De vereniging is op dit moment op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, een vice-voorzitter en een tweede secretaris. Mocht je interesse hebben in een van deze functies (of wil je als vrijwilliger meer doen voor de vereniging, maar liever niet in het bestuur) neem dan contact op. Stuur een e-mail naar info@togrijswijk.nl

Wisseling bestuurlijke functies

Zoals op de nieuwjaarsreceptie door Battal verteld zijn er binnen het bestuur een drietal leden die een andere functie hebben. Een aantal leden vroeg zich af of dit wel zomaar kon, het antwoord op die vraag is ja. Mensen worden door de ALV als bestuurder gekozen en het bestuur bepaalt zelf wie welke functie vervult. De enige uitzondering hierop is de voorzitter, deze persoon wordt door de ALV in functie gekozen en is dus niet uitwisselbaar.

De verdeling van het bestuur is nu als volgt:
Battal Baldemir – Voorzitter
Inge Smeets – Secretaris (was tweede secretaris)
Michiel Auerbach – Penningmeester (was secretaris)
Ben van Roosmalen – Algemeen bestuurslid
Mustafa Uyar – Tweede penningmeester (was eerste penningmeester)

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

Openingstijden slagboom

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!