Welkom op onze website


Vrijdag 5 juni in het AD

Zaterdag 3 mei in het AD

Vrijdag 20 maart in het AD

Kantine

Beste Tuinleden,

Vanaf 4 juli gaat de Groene Burcht verenigingsgebouw weer open. De kantinecommissie heeft besloten, vanwege de coronamaatregelen, de maand juli te gebruiken als testfase.

Deze testfase houdt als volgt in:

 • Alleen zaterdag open van 10:00 uur tot 13:00 uur.
 • Bij algemene werkzaamheden van 09:00 uur tot 13:00 uur.
 • Alleen tuinleden met eventueel ouders, kinderen en kleinkinderen worden toegelaten in de kantine.
  Deze worden verzocht aan een eigen tafeltje te gaan zitten.
 • U wordt verzocht om via de ingang naar binnen te gaan en via de “nooddeur” naar buiten en de eventuele looproute te volgen.
 • Er wordt geen broodje van de dag gemaakt, uiteraard kunt u wel de gebruikelijke broodjes bestellen.
 • Maximaal 2 personen bij de bar om een bestelling te plaatsen.
  U dient deze bestelling zelf op te halen aan de zijkant van de bar.
 • Pas afrekenen als u niets meer wilt bestellen.
 • Graag zo weinig mogelijk gebruik maken van de toiletten.
  Als u gebruik heeft gemaakt van de toiletten graag met gesloten deksel doorspoelen.

Voor al het overige de gebruikelijke coronaregels:

 • Niet komen als u verkouden of grieperig bent,
 • Niezen in de ellenboog,
 • Handen wassen bij binnenkomst,
 • 1,5 meter afstand houden.

Wij hopen dat u allemaal een keertje komt kijken voor de gezelligheid, om een drankje te nuttigen en/of een broodje te eten zodat wij de vereniging weer een beetje kunnen laten opleven in deze toch vreemde periode.

Heeft u nog ideeën en/of suggesties, dan horen wij dit graag.
Tot snel.

Namens de Kantinecommissie

Groencontainer

Aanstaande zaterdag, 27 juni, gaat de groencontainer weer open. Gelukkig hebben wij voldoende vrijwilligers kunnen vinden.
De groencontainer is voor tuinafval, maar het is niet de bedoeling dat er hele bomen in gegooid worden. Deze graag eerst in kleinere stukken knippen/zagen.
Openingstijden: elke woensdag van 13.00 – 14.00 uur en elke zaterdag van 11.00 – 13.00 uur.

Algemene werkzaamheden

Zoals het zich nu laat aanzien krijgen we in Nederland het Corona virus langzaam onder controle.
Door de versoepelingen kunnen er op kleine schaal weer bijeenkomsten plaatsvinden.
Zo kunnen de algemene werkzaamheden ook weer voorzichtig van start gaan, Uiteraard met inachtneming van de geldende regels.
Te beginnen op 11 juli 2020, zie het rooster op deze site.
Leden met een “geadopteerd” stukje, vallen uiteraard buiten het rooster.
De overige leden zien we graag op bovenstaande data.

Met vriendelijke groet,
De natuur commissie
Peter Beurskens

Geluidsoverlast

Het komt steeds vaker voor dat de leden zich niet aan de regels houden, zoals die in de statuten en reglementen staan. Op zaterdagen na 16.00 uur en op zon- en feestdagen, mag er, in de periode van 1 april t/m 30 september, geen geluidsoverlast zijn van explosie motoren en elektrisch gereedschap. Het bestuur spreekt hier regelmatig leden op aan, helaas zonder resultaat.
Het bestuur is niet langer van plan om politieagent te “spelen”.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden niet meer te waarschuwen, maar volgt er een boete van € 100,00.

Het bestuur.

Bouwaanvragen

Met ingang van heden, is het weer mogelijk om bouwaanvragen en meldingen in te dienen bij Marco de Vink, de nieuwe coördinator van de bouwcommissie. Het aanvraag formulier voor bouwaanvragen en meldingen is te vinden op de site. Deze kan via de mail bouw@togrijswijk.nl worden verzonden of in de brievenbus van de bouwcommissie worden gedeponeerd.

Mededelingen van het bestuur

Omdat niet bekend is wanneer er weer een ALV georganiseerd kan worden, deelt het bestuur hierbij het volgende mee:

 • Helaas heeft Michel Rieder, coördinator van de bouw- en taxatiecommissie, wegens gezondheidsredenen, zijn werkzaamheden moeten beëindigen. Gelukkig hebben wij Marco de Vink bereid gevonden het coördinatorschap op zich te nemen. Wij willen hierbij Michel bedanken voor de tijd en werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft verricht en wensen Marco succes.

Laatste waarschuwing (31 maart)

Beste tuinleden,

Het bestuur heeft geconstateerd dat er leden zijn die zich niet aan de regels van het RIVM en het AVVN houden.

Houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, vorm geen groepen van meer dan 3 personen, neem kinderen NIET mee naar de tuin, als het echt niet anders kan, laat ze in je eigen tuin spelen en niet op het terrein, ontvang geen visite op de tuin.

Spreek elkaar, op een nette manier, aan als je iets ziet gebeuren, wat niet volgens de nu geldende regels is.

Als iedereen zich hier aan houdt, kunnen we blijven genieten van onze tuinen.
Zo niet, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om de tuin te sluiten!

Tevens willen wij laten weten dat met ingang van morgen,1 april (geen grap), de toiletten in het clubgebouw NIET meer gebruikt kunnen worden.i.v.m. het coronavirus.

Het bestuur.

Belangrijke mededeling van het bestuur

Het bestuur heeft tot nader order, alle bijeenkomsten en vergaderingen afgelast.
Tevens verzoeken wij iedereen zich op het park aan de RIVM richtlijnen te houden, en dan vooral voldoende afstand van elkaar houden.
Dit betekent ook dat de kantine is gesloten en dat tot nader order de algemene werkzaamheden niet doorgaan.

Aanvullende informatie van de AVVN

 

Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.

Naar je tuin toe?

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis.
Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer

Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.

Gebouwen dicht

Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni.
We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten.

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

Communiceer maatregelen en spelregels

Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.

De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen, handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan de poort geeft minder kans op besmetting.

Insteek: tuinpark openhouden

Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:

 • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
 • Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.

AVVN-kennistuin

Informatie over de coronamaatregelen staat ook in de kennistuin van de AVVN website.

 

 

Statuten en reglementen

De laatste versie van de statuten en reglementen zijn op deze website geplaatst. U kunt ze hier openen of onder menu-item Over ons – Statuten en reglementen.

Verplichte algemene werkzaamheden

Het rooster voor 2020 is bekend. Zie hiervoor linksboven (door op het plaatje te klikken krijgt u een PDF). Of kijk op de pagina https://togrijswijk.nl/nieuws/algemene-werkzaamheden

Alle tuinleden, of er nu een (medische) indicatie is of niet, dienen zich te melden voor de algemene werkzaamheden.
Indien u niet mee kunt helpen bij de reguliere werkzaamheden zal de natuurcommissie passend werk voor u zoeken.

Mocht u niet kunnen, meldt u zich dan altijd vooraf af bij de natuurcommissie.
Als u dagen mist, dienen die altijd ingehaald te worden.

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Van maandag 08:00 t/m zaterdag 16:00 kan er dus gebruik gemaakt worden van dergelijke gereedschappen, van zaterdag 16:00 t/m maandag 08:00 niet. We vertrouwen erop dat iedereen dit respecteert.

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

 

Openingstijden slagboom

 • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
 • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
 • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!