Welkom op onze website

Geplaatst op door

Aanpassingen beschoeiing

Beste Tuinleden,
In de tweede en derde week van oktober gaat de aannemer de problemen met de beschoeiing oplossen, door middel van het aanbrengen van een extra plank aan de onderzijde met gronddoek.
Dit betekent wel dat de gehele beschoeiing over de volle hoogte vrijgemaakt zal worden, met andere woorden; planten, struiken en grond moeten verwijderd worden. Dit alles zal door de aannemer worden verzorgd, U hoeft hiervoor niets te doen!
Wanneer op uw tuin tot op heden geen verzakkingen door u zijn waargenomen, verzoeken wij U het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

Let op:
dit geldt alleen voor de tuinnummers 1 tot met 57.

Opname meterstanden

In de maand september-oktober 2020 moeten de meterstanden worden opgenomen om de verbruikskosten weer in rekening te kunnen brengen.
Voor de waterstanden doen wij een beroep op de tuinleden zelf. Zou u zo vriendelijk willen zijn om vóór 15 oktober 2020 de meterstand voor het water door te geven via de mail van het bestuur info@togrijswijk.nl of in de brievenbus van het bestuur te deponeren. Wij vragen u dit jaar tevens een foto van de meterstand te maken en deze mee te zenden. Afgelopen jaar zijn er veel verkeerde meterstanden doorgegeven, daarom willen wij dit jaar een extra check doen.

De elektra meterstanden zullen, in de laatste week van september, door leden van het bestuur opgenomen worden. Om de meterstand van het elektra op te kunnen nemen moeten wij in uw tuin zijn.
Wij verzoeken u dan ook, om in deze week de elektriciteitskast toegankelijk te maken en tuinhekken niet op slot te doen.

Afval

Gelukkig heeft het tuinlid die het vuil gestort heeft bij de gereedschapsloods, zich gemeld bij het bestuur en het vuil opgeruimd.

Scouting

Na een vergadering met het bestuur van de scouting is gebleken dat er nog steeds geparkeerd wordt op de dagen dat dit niet is toegestaan.
Hierbij nogmaals: op vrijdagavond en op zaterdag is het niet toegestaan om bij de scouting te parkeren.
Tevens het verzoek om te letten op de snelheid als je bij de scouting rijdt.

Kantine (2)

Beste Tuinleden, vanaf zaterdag 15 augustus is er in de kantine patat verkrijgbaar.

Vooralsnog is de kantine alleen voor leden geopend.

Kantine

Beste Tuinleden, Vanaf 4 juli gaat de Groene Burcht verenigingsgebouw weer open. De kantinecommissie heeft besloten, vanwege de coronamaatregelen, de maand juli te gebruiken als testfase. Deze testfase houdt als volgt in:

 • Alleen zaterdag open van 10:00 uur tot 13:00 uur.
 • Bij algemene werkzaamheden van 09:00 uur tot 13:00 uur.
 • Alleen tuinleden met eventueel ouders, kinderen en kleinkinderen worden toegelaten in de kantine. Deze worden verzocht aan een eigen tafeltje te gaan zitten.
 • U wordt verzocht om via de ingang naar binnen te gaan en via de “nooddeur” naar buiten en de eventuele looproute te volgen.
 • Er wordt geen broodje van de dag gemaakt, uiteraard kunt u wel de gebruikelijke broodjes bestellen.
 • Maximaal 2 personen bij de bar om een bestelling te plaatsen. U dient deze bestelling zelf op te halen aan de zijkant van de bar.
 • Pas afrekenen als u niets meer wilt bestellen.
 • Graag zo weinig mogelijk gebruik maken van de toiletten. Als u gebruik heeft gemaakt van de toiletten graag met gesloten deksel doorspoelen.

Voor al het overige de gebruikelijke coronaregels:

 • Niet komen als u verkouden of grieperig bent,
 • Niezen in de ellenboog,
 • Handen wassen bij binnenkomst,
 • 1,5 meter afstand houden.

Wij hopen dat u allemaal een keertje komt kijken voor de gezelligheid, om een drankje te nuttigen en/of een broodje te eten zodat wij de vereniging weer een beetje kunnen laten opleven in deze toch vreemde periode. Heeft u nog ideeën en/of suggesties, dan horen wij dit graag. Tot snel. Namens de Kantinecommissie

Groencontainer

Aanstaande zaterdag, 27 juni, gaat de groencontainer weer open. Gelukkig hebben wij voldoende vrijwilligers kunnen vinden.
De groencontainer is voor tuinafval, maar het is niet de bedoeling dat er hele bomen in gegooid worden. Deze graag eerst in kleinere stukken knippen/zagen.
Openingstijden: elke woensdag van 13.00 – 14.00 uur en elke zaterdag van 11.00 – 13.00 uur.

Algemene werkzaamheden

Zoals het zich nu laat aanzien krijgen we in Nederland het Corona virus langzaam onder controle.
Door de versoepelingen kunnen er op kleine schaal weer bijeenkomsten plaatsvinden.
Zo kunnen de algemene werkzaamheden ook weer voorzichtig van start gaan, Uiteraard met inachtneming van de geldende regels.
Te beginnen op 11 juli 2020, zie het rooster op deze site.
Leden met een “geadopteerd” stukje, vallen uiteraard buiten het rooster.
De overige leden zien we graag op bovenstaande data.

Met vriendelijke groet,
De natuur commissie
Peter Beurskens

Geluidsoverlast

Het komt steeds vaker voor dat de leden zich niet aan de regels houden, zoals die in de statuten en reglementen staan. Op zaterdagen na 16.00 uur en op zon- en feestdagen, mag er, in de periode van 1 april t/m 30 september, geen geluidsoverlast zijn van explosie motoren en elektrisch gereedschap. Het bestuur spreekt hier regelmatig leden op aan, helaas zonder resultaat.
Het bestuur is niet langer van plan om politieagent te “spelen”.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden niet meer te waarschuwen, maar volgt er een boete van € 100,00.

Het bestuur.

Bouwaanvragen

Met ingang van heden, is het weer mogelijk om bouwaanvragen en meldingen in te dienen bij Marco de Vink, de nieuwe coördinator van de bouwcommissie. Het aanvraag formulier voor bouwaanvragen en meldingen is te vinden op de site. Deze kan via de mail bouw@togrijswijk.nl worden verzonden of in de brievenbus van de bouwcommissie worden gedeponeerd.

Mededelingen van het bestuur

Omdat niet bekend is wanneer er weer een ALV georganiseerd kan worden, deelt het bestuur hierbij het volgende mee:

 • Helaas heeft Michel Rieder, coördinator van de bouw- en taxatiecommissie, wegens gezondheidsredenen, zijn werkzaamheden moeten beëindigen. Gelukkig hebben wij Marco de Vink bereid gevonden het coördinatorschap op zich te nemen. Wij willen hierbij Michel bedanken voor de tijd en werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft verricht en wensen Marco succes.

Statuten en reglementen

De laatste versie van de statuten en reglementen zijn op deze website geplaatst. U kunt ze hier openen of onder menu-item Over ons – Statuten en reglementen.

Verplichte algemene werkzaamheden

Het rooster voor 2020 is bekend. Zie hiervoor linksboven (door op het plaatje te klikken krijgt u een PDF). Of kijk op de pagina https://togrijswijk.nl/nieuws/algemene-werkzaamheden

Alle tuinleden, of er nu een (medische) indicatie is of niet, dienen zich te melden voor de algemene werkzaamheden.
Indien u niet mee kunt helpen bij de reguliere werkzaamheden zal de natuurcommissie passend werk voor u zoeken.

Mocht u niet kunnen, meldt u zich dan altijd vooraf af bij de natuurcommissie.
Als u dagen mist, dienen die altijd ingehaald te worden.

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Van maandag 08:00 t/m zaterdag 16:00 kan er dus gebruik gemaakt worden van dergelijke gereedschappen, van zaterdag 16:00 t/m maandag 08:00 niet. We vertrouwen erop dat iedereen dit respecteert.

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

Openingstijden slagboom

 • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
 • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
 • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!