Welkom op onze website

Geplaatst op door

Klachten groencontainer

Beste tuinleden, 
 
Er zijn afgelopen zaterdag veel klachten bij het bestuur binnengekomen over de groencontainer. Deze was om 11.00 uur al vol en om 12.00 uur overvol.
Helaas hebben wij als bestuur moeten constateren dat er enkele tuinleden 20 tot 30 keer met een kruiwagen naar de groencontainer zijn gelopen om deze te legen! Hierdoor konden andere tuinleden hun groenafval niet meer kwijt. Ook bleken er hele bomen in te liggen.
Dus bij deze: hou rekening met elkaar, breng veel groenafval zelf weg naar Avalex, gooi er geen hele bomen in en probeer zoveel mogelijk zelf te composteren.
Op deze manier kan iedereen, op een normale manier, van de groencontainer gebruik maken.
In oktober en november zal er een iets grotere container worden besteld vanwege het snoeiseizoen.
 
Het bestuur.
 

Controle stookinstallaties

De stook commissie zal in september 2021 controles uitvoeren op het gebruik en veiligheid van stookinstallaties e.e.a. conform gestelde in de stookvergunning en de Statuten en Reglementen.

Gezocht: Vrijwilligers voor de kantine

Wij willen proberen de kantine, met inachtneming van de geldende maatregelen, weer te openen. Dit is alleen mogelijk als er vrijwilligers zijn die achter de bar willen staan. Het gaat voorlopig alleen om de zaterdagen.

Voor meer informatie: Mieke (coördinator kantinecommissie) of het bestuur (infotogrw@gmail.com)

 

 

Inventarisatie tuinen

Zoals tijdens de ALV bekend is gemaakt, gaan we alle tuinen inventariseren. Dit gaat gebeuren in juni van dit jaar.
De bouwcommissie had vorig jaar al een begin gemaakt, maar door wisseling van coördinator is dit daarna blijven liggen.

In de maand juni, op de zaterdagen, zullen 2 leden van het bestuur, een lid van de natuurcommissie en een lid van de bouwcommissie, alle tuinen langsgaan en de grond plus bouwsels inventariseren.

Deze inventarisatie houdt onder meer in: wat er op de tuin staat, of alles volgens de statuten en reglementen is geplaatst, of alle bouwsels zijn aangevraagd bij de bouwcommissie, wat de verhouding onverhard en verhard oppervlak is, de hoogte van de begroeiing enz. Alles wordt aan de statuten en reglementen getoetst.

Na deze inventarisatie zal het bestuur, in samenwerking met de coördinatoren van de desbetreffende commissies, haar bevindingen en conclusies aan de tuinleden bekend maken en hoe geconstateerde gebreken opgelost kunnen worden.

Rooster:

  • tuin 1 t/m 23    zaterdag 5 juni
  • tuin 24 t/m 47  zaterdag 12 juni
  • tuin 48 t/m 71  zaterdag 19 juni
  • tuin 72 t/m 94  zaterdag 26 juni

U hoeft niet op de tuin aanwezig te zijn, als u er maar voor zorgt dat wij de tuin kunnen betreden. Het is niet mogelijk om van te voren een tijdstip aan te geven.

Groencontainer

Met ingang van 1 mei 2021. zal de groencontainer elke 1e zaterdag van de maand t/m 6 november geopend zijn tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Wel geldt VOL = VOL. Er komt maar 1 container per zaterdag.

Misschien is het een idee om zelf op de tuin wat meer te composteren. Bij vragen over het composteren kunt u bij het bestuur of de natuurcommissie terecht.

Scouting

Na een vergadering met het bestuur van de scouting is gebleken dat er nog steeds geparkeerd wordt op de dagen dat dit niet is toegestaan.
Hierbij nogmaals: op vrijdagavond en op zaterdag is het niet toegestaan om bij de scouting te parkeren.
Tevens het verzoek om te letten op de snelheid als je bij de scouting rijdt.

Geluidsoverlast

Het komt steeds vaker voor dat de leden zich niet aan de regels houden, zoals die in de statuten en reglementen staan. Op zaterdagen na 16.00 uur en op zon- en feestdagen, mag er, in de periode van 1 april t/m 30 september, geen geluidsoverlast zijn van explosie motoren en elektrisch gereedschap. Het bestuur spreekt hier regelmatig leden op aan, helaas zonder resultaat.
Het bestuur is niet langer van plan om politieagent te “spelen”.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden niet meer te waarschuwen, maar volgt er een boete van € 100,00.

Het bestuur.

Mededelingen van het bestuur

Statuten en reglementen

De laatste versie van de statuten en reglementen zijn op deze website geplaatst. U kunt ze hier openen of onder menu-item Over ons – Statuten en reglementen.

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Van maandag 08:00 t/m zaterdag 16:00 kan er dus gebruik gemaakt worden van dergelijke gereedschappen, van zaterdag 16:00 t/m maandag 08:00 niet. We vertrouwen erop dat iedereen dit respecteert.

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

Openingstijden slagboom

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!