Natuurcie_kikker-1_bewerkt-9-removebg-preview-min

Natuur

De Natuurcommissie draagt zorg voor het onderhoud van de algemene grond op het tuinpark. Hiertoe roept ze de tuinleden per toerbeurt op om hun (verplichte) werkzaamheden te verrichten: ‘Algemene Werkzaamheden’.

Op het park is inmiddels een heemtuin aangelegd en een bostuin.

Momenteel heeft de Natuurcommissie dringend hulp nodig bij het maaiwerk langs sloten en paden, in de heem- en bostuin. Meld je aan!

De Natuurcommissie stimuleert kennis van en toepassing van zo milieu- en natuurvriendelijk gebruik van tuinpark en tuinen volgens de Statuten en Reglementen. Ook kan de Natuurcommissie missstanden en overtredingen constateren, vastleggen en aan het Dagelijks Bestuur melden.

Rooster algemene werkzaamheden

Peter tuin 39 (coördinator)

Ben tuin 68

Adrie tuin 45

Erik tuin 71

Guido tuin 29

Hans tuin 5 is (nog) geen lid van de natuurcommisie, maar doet het maaien rond het parkeerterrein.

De Natuurcommissie zorgt voor het  onderhoud en beheer van de gereedschappen van de vereniging, dit betreft machines en handgereedschap.

De Algemene Werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de Natuurcommissie.

Nieuws over natuurcommissie