Tot Ons Genoegen Rijswijk

Het stoken van hout in een gesloten houtkachel geplaatst in een tuinhuis is op het tuinpark alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • er is een “ABCAT” houtkachelfilter in het uitlaatgassen-kanaal gemonteerd,
  • er is een door de stookcommissie ondertekend stookcertificaat aanwezig en het betreffende tuinlid heeft een houtkachel overeenkomst in zijn bezit,
  • het stoken van hout met een vochtigheids percentage hoger dan 20% is niet toegestaan,
  • er dient er een brandmelder, brandblusser en een blusdeken in de directe omgeving van de houtkachel aanwezig te zijn.

Bij het stoken met een houtkachel dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de omgeving en de directe buren.
Het verzoek is, om bij windstil weer, geen houtkachels te laten branden i.v.m. hinder in de directe omgeving.
Het stoken van hout in terraskachels zonder “ABCAT” filter en open vuurschalen/vuurkorven is eveneens niet toegestaan.
Een BBQ mag alleen worden gebruikt indien er houtskool of briquetten als brandstof wordt toegepast.