Tot Ons Genoegen Rijswijk

Op de tuin mag gestookt worden, maar alleen als er aan strikte regels voldaan wordt. Men mag ook alleen stoken als men in het bezit is van een stook certificaat. De volgende tuinnummers hebben dat certificaat:

Tuinnummer 10
Tuinnummer 32
Tuinnummer 48-49
Tuinnummer 75
Tuinnummer 78
Tuinnummer 82
Tuinnummer 87
Tuinnummer 88

Belangrijke regels voor het stoken

  • Zorg ervoor dat je niemand tot last bent
  • Stook niet als het windstil is
  • Stook alleen goedgekeurd hout met een maximale vochtigheid van 20% (aanbevolen 12-15%)
  • Gebruik alleen gedroogd loofhout

Verdere regels omtrent het stoken is te vinden op: Stoken via houtkachels en alles branders

Hoe lang is mijn stookcertificaat geldig?

Het certificaat heeft geen geldigheidsduur, maar er wordt wel welk jaar door de stookcommissie gecontroleerd op het goed naleven van de regels. Het niet na leven van de regels kan, ook gedurende het jaar, leiden tot intrekken van het stookcertificaat.