Tot Ons Genoegen Rijswijk

 

Spreekuur

Het bestuur gaat weer een spreekuur houden. Dit zal zijn op de laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur in De Groene Burcht. Zaterdag 28 mei zal de eerste keer zijn.

De andere zaterdagen zijn:

  • 25 juni
  • 24 september
  • 29 oktober
  • 26 november.

In de maanden juli en augustus is er geen spreekuur i.v.m. de vakantieperiode. Tijdens het spreekuur zullen er altijd 2 bestuursleden aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Groencontainer

Tijdens de ALV is er gestemd over de groencontainer. De prijzen lopen zodanig hoog op, dat er aan de leden een bijdrage gevraagd moet gaan worden van ongeveer 175 euro per jaar. Het overgrote deel van de leden heeft hier tegen gestemd.

Er komt geen groencontainer meer.

Misschien is het een idee om zelf op de tuin wat meer te composteren. Bij vragen over het composteren kunt u bij het bestuur of de natuurcommissie terecht.

Gezocht: Vrijwilligers voor de kantine

Wij willen proberen de kantine, met inachtneming van de geldende maatregelen, weer te openen. Dit is alleen mogelijk als er vrijwilligers zijn die achter de bar willen staan. 

Voor meer informatie: Mieke (coördinator kantinecommissie) of het bestuur (infotogrw@gmail.com)

 

 

Scouting

Na een vergadering met het bestuur van de scouting is gebleken dat er nog steeds geparkeerd wordt op de dagen dat dit niet is toegestaan.
Hierbij nogmaals: op vrijdagavond en op zaterdag is het niet toegestaan om bij de scouting te parkeren.
Tevens het verzoek om te letten op de snelheid als je bij de scouting rijdt.

Geluidsoverlast

Het komt steeds vaker voor dat de leden zich niet aan de regels houden, zoals die in de statuten en reglementen staan. Op zaterdagen na 16.00 uur en op zon- en feestdagen, mag er, in de periode van 1 april t/m 30 september, geen geluidsoverlast zijn van explosie motoren en elektrisch gereedschap. Het bestuur spreekt hier regelmatig leden op aan, helaas zonder resultaat.
Het bestuur is niet langer van plan om politieagent te “spelen”.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden niet meer te waarschuwen, maar volgt er een boete van € 100,00.

Het bestuur.

Mededelingen van het bestuur

Statuten en reglementen

De laatste versie van de statuten en reglementen zijn op deze website geplaatst. U kunt ze hier openen of onder menu-item Over ons – Statuten en reglementen.

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Van maandag 08:00 t/m zaterdag 16:00 kan er dus gebruik gemaakt worden van dergelijke gereedschappen, van zaterdag 16:00 t/m maandag 08:00 niet. We vertrouwen erop dat iedereen dit respecteert.

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

Openingstijden slagboom

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!