Commissies

Geplaatst op door

LIJST VAN COMMISSIES / LEDEN

Natuurcommissie (coördineren algemene werkzaamheden en onderhoud groenvoorziening tuinpark)

Peter – Tuin 39 – Coördinator
Mehmet – Tuin 34
Guido – Tuin 29
Adrie – Tuin 45
Andre-Tuin 38
Aad – Tuin 13
Marcel – Tuin 64

Gedelegeerde vanuit het bestuur Inge

Bouwcommissie (controle van bouwaanvragen, naleven bouwreglement en uitgifte vergunningen)

Marco – Tuin 25 (coördinator)
Hans – Tuin 7
Kadir – Tuin 75
Leen – Tuin 74

Gedelegeerde vanuit het bestuur Gerard

Taxatiecommissie (taxeren van opstallen, beplanting e.d. van vrijgekomen tuinen conform taxatie rapport)

Marco – Tuin 25 – Coördinator
Wim – Tuin 19
Cees – Tuin 11

Gedelegeerde vanuit het bestuur Gerard

Stookcommissie (controle op houtkachelinstallatie en uitgifte van het stookcertificaat)

Kadir – tuin 75 (coördinator)
Cees – tuin 11
Hans – tuin 7

Gedelegeerde vanuit het bestuur Mustafa

Kantinecommissie (coördineren van alle activiteiten van en in de “Groene Burcht”)

Coördinator – vacant
Lenneke – tuin 23

Gedelegeerde vanuit het bestuur Michiel

Website (onderhouden en actualiseren van de website)

Jaap – tuin 14 – Coördinator
Michiel – tuin 86