Commissies


LIJST VAN COMMISSIES / LEDEN

Natuurcommissie (coördineren algemene werkzaamheden en onderhoud groenvoorziening tuinpark)

Dhr. B. van Roosmalen tuin 68 (coördinator)
Dhr. A.B.H. Beurskens tuin 39
Dhr. J. Vos tuin 69
Dhr. M. Baldemir tuin 34
Dhr. G. Verstraelen tuin 29
Mevr. A. van der Klei tuin 45
Dhr. A.H.J. van Zon tuin 38
Dhr. A.D. Heederik tuin 13
Dhr. M. Pronk tuin 64

Gedelegeerde vanuit het bestuur Dhr B. van Roosmalen

Bouwcommissie (controle van bouwaanvragen, naleven bouwreglement en uitgifte vergunningen)

Dhr. M. Rieder tuin 18 (coördinator)
Dhr. G. Koenekoop tuin 26
Dhr. J.G. Jungmann tuin 7
Dhr. K. Baldemir tuin 75

Gedelegeerde vanuit het bestuur Dhr M. Uyar

Taxatiecommissie (taxeren van opstallen, beplanting e.d. van vrijgekomen tuinen conform taxatie rapport)

Dhr. M. Rieder tuin 18 (coördinator)
Dhr. W. van Houts tuin 19
Dhr. C. de Wit tuin 11
Dhr. Koenekoop tuin 26

Gedelegeerde vanuit het bestuur Dhr M. Uyar

Stookcommissie (controle op houtkachelinstallatie en uitgifte van het stookcertificaat)

Dhr. K. Baldemir tuin 75 (coördinator)
Dhr. C.S. de Wit tuin 11
Dhr. Jungmann tuin 7

Gedelegeerde vanuit het bestuur Dhr M. Uyar

Kantinecommissie (coördineren van alle activiteiten van en in de “Groene Burcht”)

Dhr R. van der Most tuin 1 (Coordinator)
Mevr. H.E. Brobbel tuin 23

Gedelegeerde vanuit het bestuur Dhr. M. Auerbach

Redactiecommissie (samenstellen van het clubblad “Eikelenblad”)

Mevr. A. Vogel tuin 15 (coördinator)
Dhr. T. Luijendijk tuin 72

Gedelegeerde vanuit het bestuur Mevr. I. Smeets

Website (onderhouden en actualiseren van de website)

Dhr. J. Vogel tuin 14
Dhr. M. Auerbach tuin 86

Ziekenbloemetje (verzorgen van een bloemstuk voor zieke en overleden tuinleden)

Dhr. C.S. de Wit tuin 11 (coördinator)