Tot Ons Genoegen Rijswijk

Aangezien er nog zeer regelmatig wordt gevraagd de slagboom te openen voor het bezorgen van zware goederen heeft het bestuur besloten de slagboom tot 1 oktober open te stellen van:

  • Dinsdag 08.00 uur open tot woensdag 12.00 uur
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur

LET OP: de slagboom is dan alleen geopend voor het bezorgen van ZWARE goederen. Niet voor lichte boodschappen en andere goederen die ook met bijvoorbeeld een kruiwagen kunnen worden vervoerd. Ook is het verboden de auto op het terrein te laten staan.
Goederen dienen te worden uitgeladen en dan dient de auto het terrein onmiddellijk te verlaten en/of op het parkeerterrein worden geplaatst.

U dient er bij het maken van afspraken voor het bezorgen van goederen rekening mee te houden dat de slagboom alleen tijdens de genoemde uren geopend is. Verzoeken om de slagboom buiten deze tijden te openen zullen niet meer worden gehonoreerd. Alleen al reeds gemaakte afspraken zullen nog worden nagekomen.

Vanaf 1 oktober zal de slagboom alleen nog geopend zijn op zaterdag tijdens de openingstijden van het verenigingsgebouw.

Wanneer geconstateerd wordt dat auto’s ten onrechte op het terrein aanwezig zijn wordt de bovengenoemde regel teruggedraaid en zal de slagboom alleen nog op zaterdag geopend worden.