Tot Ons Genoegen Rijswijk

Er is een muskusrat gesignaleerd in de sloten bij ons tuincomplex. Wilt u zo vriendelijk zijn vooral geen brood of etensresten in de tuin te gooien. Deze dieren brengen ziektes over. Mocht u een muskusrat zien, wilt u dit dan melden bij het bestuur.

Verder ook het verzoek om geen (jonge) eenden te voeren. Dit is niet goed voor hen. Een eend die brood is leeft aanzienlijk minder lang.