Tot Ons Genoegen Rijswijk

Geluidsoverlast

Het komt steeds vaker voor dat de leden zich niet aan de regels houden, zoals die in de statuten en reglementen staan. Op zaterdagen na 16.00 uur en op zon- en feestdagen, mag er, in de periode van 1 april t/m 30 september, geen geluidsoverlast zijn van explosie motoren en elektrisch gereedschap. Het bestuur spreekt hier regelmatig leden op aan, helaas zonder resultaat. Het bestuur is niet langer van plan om politieagent te “spelen”.Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden niet meer te waarschuwen, maar volgt er een boete van € 100,00.

Het bestuur.