Tot Ons Genoegen Rijswijk

Bestuur

Ons bestuur

Het Dagelijks Bestuur geeft leiding aan de Volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen in Rijswijk en roept de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen, aan wie zij verantwoording aflegt. Gedurende het jaar controleert en stuurt het Bestuur de gemaakte afspraken en de nakoming van de Statuten en Reglementen van de vereniging. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het tuinpark incl.  verenigingsgebouw De Groene Burcht.

Onder verantwoordelijkheid van de ALV en het Bestuur zijn de volgende commissies actief:  Natuur, Kantine, Stook, Bouw, Taxatie.

De bestuurskamer is gevestigd in ons verenigingsgebouw De Groene Burcht.
Voor wie iets te vragen of te vertellen heeft, houdt het bestuur spreekuur op de laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur.

Data: zaterdagen 28 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november 2022.

Tijdens het spreekuur zullen er altijd 2 bestuursleden aanwezig zijn.