Tot Ons Genoegen Rijswijk

In augustus 2018 is de start gemaakt aan de algemene beschoeiing langs de sloot randen. Er zijn een hoop vragen geweest over de kwaliteit, duurzaamheid en garantie over het gebruikte hout en project. Wij hebben de aannemer gevraagd om wat meer informatie te geven en navraag gedaan over de certificaten die bij het hout/ project horen.

Bijgaand de links naar betreffende informatie:

Het bedrijf is FSC goedgekeurd, dit is een link naar een kopie van hun certificaat.
https://www.foreco.nl/media/5905/fscpluscertificaatplus2017-2022.pdf

Meer informatie over de inhoud/ werkwijze van dit certificaat
https://www.foreco.nl/nl/kwaliteit-duurzaamheid-en-garantie/fsc

En bijgaand een link naar de houtdatabase met meer informatie over het gebruikte hout (Robinia pseudoacacia)
http://www.houtdatabase.nl/?q=hout/gww/72/algemeen

Plaatsen beschoeiingen

Naar aanleiding van het plaatsen van een beschoeiing langs alle sloten e.e.a. conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering, deelt de bouwcommissie namens het bestuur het onderstaande mede:

A: de beschoeiing zal op 1500 mm vanuit de tuingrens worden geplaatst.(tuingrens zijn de paaltjes).
Let op voor de tuinen 5 t/m 20: de beschoeiing zal op 1000 mm vanuit de tuingrens worden geplaatst.
(tuingrens zijn de paaltjes).

B: dat de beschoeiingswerkzaamheden zullen plaats vinden vanaf 15 augustus as, geschatte tijd van de werkzaamheden zijn 4 weken.

C: ieder tuinlid moet zorgen dragen dat alle obstakels buiten de 1500 mm grens verwijderd moeten zijn om stagnatie te voorkomen.
Let op voor de tuinen 5 t/m 20: ieder tuinlid moet zorgen dragen dat alle obstakels buiten de 1000 mm grens verwijderd moeten zijn om stagnatie te voorkomen.

D: iedere vertraging van de aannemer veroorzaakt door het niet verwijderen van bovenvermelde obstakels zullen worden verhaald op het tuinlid. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Mochten er verdere vragen zijn stuur dan een e-mail naar het bestuur op info @ togrijswijk