Het controleren en inventariseren van bouwsels en objecten

Het controleren en inventariseren van bouwsels en objecten van de tuinen van onze leden door de bouwcommissie.

Beste tuinleden vanaf 24 maart 2018 zult u met enige regelmaat, leden van de bouwcommissie zien controleren en inventariseren van bouwsels en objecten van uw tuin.
Wij doen deze controle en inventarisatie om een duidelijk beeld te krijgen wat eenieder op zijn tuin heeft geplaatst.
Ook zullen we aan de hand van deze controle en inventarisatie gaan controleren of wij alle aanvragen in het dossier van elk tuin lid hebben ontvangen.
Indien wij documenten missen zullen wij dit naar u terugkoppelen. Wij verzoeken u dan om de juiste documenten alsnog aan te leveren.
Wij rekenen op uw volledige medewerking.
De leden van de bouwcommissie hebben toestemming van het bestuur gekregen om de tuinen van u te mogen betreden.
Wij zullen dit met de uiterste voorzichtigheid en discretie uitvoeren.
Er zal van elke tuin foto’s worden genomen van de bouwsels en objecten.
Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen aan de bouwcommissie.
Namens de bouwcommissie.
Michel Rieder