Hervatting algemene werkzaamheden

Hervatting algemene werkzaamheden

Zoals het zich nu laat aanzien krijgen we in Nederland het Corona virus langzaam onder controle.
Door de versoepelingen kunnen er op kleine schaal weer bijeenkomsten  plaatsvinden.

Zo kunnen de algemene werkzaamheden ook weer voorzichtig van start gaan, Uiteraard met inachtneming van de geldende regels.

Te beginnen op 11 juli 2020, zie bijgevoegd rooster.
Leden met een “geadopteerd” stukje, vallen uiteraard buiten het rooster.
De overige leden zien we graag op bovenstaande data.

Met vriendelijke groet,
De natuur commissie
Peter Beurskens