Corona maatregelen

Geplaatst op door

Belangrijke mededeling van het bestuur

Het bestuur heeft tot nader order, alle bijeenkomsten en vergaderingen afgelast.
Tevens verzoeken wij iedereen zich op het park aan de RIVM richtlijnen te houden, en dan vooral voldoende afstand van elkaar houden.
Dit betekent ook dat de kantine is gesloten en dat tot nader order de algemene werkzaamheden niet doorgaan.

Aanvullende informatie van de AVVN

Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.

Naar je tuin toe?

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis.
Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer

Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.

Gebouwen dicht

Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni.
We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten.

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

Communiceer maatregelen en spelregels

Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.

De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen, handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan de poort geeft minder kans op besmetting.

Insteek: tuinpark openhouden

Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:

  • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
  • Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.

AVVN-kennistuin

Informatie over de coronamaatregelen staat ook in de kennistuin van de AVVN website.