Bouwcommissie, groencontainer en aarde

Mededelingen van het bestuur

Omdat niet bekend is wanneer er weer een ALV georganiseerd kan worden, deelt het bestuur hierbij het volgende mee:

  • Helaas heeft Michel Rieder, coördinator van de bouw- en taxatiecommissie, wegens gezondheidsredenen, zijn werkzaamheden moeten beëindigen. Gelukkig hebben wij Marco de Vink bereid gevonden het coördinatorschap op zich te nemen. Wij willen hierbij Michel bedanken voor de tijd en werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft verricht en wensen Marco succes.
  • De opening van de groencontainer laat nog even op zich wachten. Het is gebleken dat de container veel vaker geleegd moet worden, dan berekend was en de kosten ook veel hoger zijn uitgevallen. Het bestuur is aan het onderzoeken wat we hier mee gaan doen.
  • In het voorjaar van dit jaar zou er nog aarde gestort worden, om de beschoeiing verder aan te vullen. Om zoveel aarde te mogen vervoeren, moet er door de gemeente een certificaat afgegeven worden. Helaas gaat dit, door de corona crisis, langer duren dan we verwacht hadden.Zodra dit geregeld is, brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte wanneer de aarde geleverd gaat worden.