Tot Ons Genoegen Rijswijk

Aan de ALV is op 23-04-2022 voorgelegd:

“het huren van een open groencontainer, die 5x in het jaar geplaatst wordt. De kosten hiervan worden voortaan doorberekend aan de tuinleden.”

Er is gestemd over de groencontainer. De prijzen lopen zodanig hoog op, dat er aan de leden een bijdrage gevraagd moet gaan worden van ongeveer 175 euro per jaar. Het overgrote deel van de leden stemt hier tegen. Er komt dus geen groencontainer meer.

De Natuurcommissie is voor composteren op eigen tuin. Zo ook het in deze ALV aanwezige merendeel van de leden.