Commissies


LIJST VAN COMMISSIES / LEDEN

Natuurcommissie (coördineren algemene werkzaamheden en onderhoud groenvoorziening tuinpark)

Dhr. B. van Roosmalen tuin 68 (coördinator)
Dhr. A.B.H. Beurskens tuin 39
Dhr. J. Vos tuin 69
Dhr. M. Baldemir tuin 34
Dhr. G. Verstraelen tuin 29
Mevr. A. van der Klei tuin 45
Dhr. A.H.J. van Zon tuin 38
Dhr. A.D. Heederik tuin 13
Dhr. M. Pronk tuin 64
Dhr. J.C. de Graaf tuin 5

Bouwcommissie (controle van bouwaanvragen, naleven bouwreglement en uitgifte vergunningen)

Dhr. M. Rieder tuin 18 (coördinator)
Dhr. G. Koenekoop tuin 26
Dhr. J.C. Jungmann tuin 7
Dhr. K. Baldemir tuin 75

Taxatiecommissie (taxeren van opstallen, beplanting e.d. van vrijgekomen tuinen conform taxatie rapport)

Dhr. M. Rieder tuin 18 (coördinator)
Dhr. J. Vos tuin 69
Dhr. W. van Houts tuin 19

Stookcommissie (controle op houtkachelinstallatie en uitgifte van het stookcertificaat)

Dhr. K. Baldemir tuin 75 (coördinator)
Dhr. J.C. Jungmann tuin 7
Dhr. C.S. de Wit tuin 11

Kantinecommissie (coördineren van alle activiteiten van en in de “Groene Burcht”)

Dhr. K.W.T.M. Bontje tuin 57 (coördinator
Mevr. H.E. Brobbel tuin 23
Dhr. R. van der Most tuin 1

Redactiecommissie (samenstellen van het clubblad “Eikelenblad”)

Mevr. M. Bontje tuin 57 (coördinator)
Mevr. A. Vogel tuin 15
Dhr. T. Luijendijk tuin 72

Website (onderhouden en actualiseren van de website)

Dhr. J. Vogel tuin 14
Dhr. M. Auerbach tuin 86

Ziekenbloemetje (verzorgen van een bloemstuk voor zieke en overleden tuinleden)

Dhr. C.S. de Wit tuin 11 (coördinator)