Bouwaanvraag


BELANGRIJK OM TE WETEN

Voor een tuinhuis, kas en of berging is een vergunning nodig van de gemeente Rijswijk.
Een tuinhuis mag een maximale oppervlakte hebben van 24 m2 , inclusief luifel.
Een vergunning van de gemeente Rijswijk moet door U zelf worden aangevraagd.
Hier zijn leges kosten aan verbonden.

U kunt een formulier voor de aanvraag van een vergunning downloaden via deze link: Aanvraag bouwvergunning TOG

Of u kunt een formulier vinden op de website www.omgevingsloket.nl. Hierbij dient u de volgende stappen te nemen:

  • Kies voor: Ik ben particulier en ik wil…. Een vergunning aanvragen
  • Kies (rechtsonder) voor papieren formulier samenstellen
  • Geef bij postcode op: 2286 KA en bij huisnummer 8, vervolgens adres controleren (geeft Eikelenburglaan 8). Kies volgende
  • Kies bij Bouwen en Wonen voor: Woning Bouwen. Daarna Volgende
  • Aanvullende werkzaamheden overslaan / volgende
  • Werkzaamheden binnen de watervergunning overslaan / volgende
  • Samenstellen downloaden – kies samenstellen
  • Woning Bouwen – Volgende
  • Formulier downloaden (PDF). U krijgt dan het formulier dat u kunt opslaan, openen en / of afdrukken.

De van de gemeente verkregen vergunning dient voor aanvang van de bouw en of verbouwing ter verificatie aan de bouwcommissie van T.O.G. te worden overhandigd.
Alvorens U een vergunning bij de gemeente Rijswijk aanvraagt dient u eerst goedkeuring te krijgen van de Bouwcommissie.

 

MATEN

Per volkstuin mag 1 tuinhuis worden gebouwd met een maximale goothoogte van 2,5 m en een maximale oppervlakte van 16% van de volkstuin met en maximum van 24m2 .
Per tuin is 1 kweekkas toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,5 m en een maximale oppervlakte van 16% van de tuin met een maximum van 24m2.
In plaats van een kweekkas is een berging toegestaan van maximum 6m2 .
De gebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, waarvan de dakhelling tenminste 25 graden en ten hoogste 60 graden mag bedragen.
Indien op een tuin geen tuinhuis staat, mag men een kweekkas van maximaal 24m2 en een berging van maximaal 6m2 plaatsen.
Zodra alsnog een tuinhuis wordt geplaatst dient de kweekkas of de berging te worden verwijderd.
Eén gereedschapskist is toegestaan met een maximum afmetingen van 0,80 x 0,60 x 3,00 m.
Een bouwsel moet binnen 1 (een) jaar na afgifte van een vergunning gereed zijn.
Tussen de verschillende bouwsels in een tuin mogen onderling geen verbindingen zijn.