Welkom op onze website


25 augustus algemene werkzaamheden kleur BLAUW

Zaterdag 25 augustus 2018 van 9.00 t/m 12.00 uur
Dit keer is het de beurt aan tuinleden in kleur BLAUW van tuinen 11 t/m 13 en
van 42 t/m 51.
U dient zich om 09:00 aan te melden bij iemand van de natuur commissie en vergeet u vooral niet ook om 12:00 af te melden.

Plaatsen beschoeiingen

Naar aanleiding van het plaatsen van een beschoeiing langs alle sloten e.e.a. conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering, deelt de bouwcommissie namens het bestuur het onderstaande mede:

A: de beschoeiing zal op 1500 mm vanuit de tuingrens worden geplaatst.(tuingrens zijn de paaltjes).
Let op voor de tuinen 5 t/m 20: de beschoeiing zal op 1000 mm vanuit de tuingrens worden geplaatst.
(tuingrens zijn de paaltjes).

B: dat de beschoeiingswerkzaamheden zullen plaats vinden vanaf 15 augustus as, geschatte tijd van de werkzaamheden zijn 4 weken.

C: ieder tuinlid moet zorgen dragen dat alle obstakels buiten de 1500 mm grens verwijderd moeten zijn om stagnatie te voorkomen.
Let op voor de tuinen 5 t/m 20: ieder tuinlid moet zorgen dragen dat alle obstakels buiten de 1000 mm grens verwijderd moeten zijn om stagnatie te voorkomen.

D: iedere vertraging van de aannemer veroorzaakt door het niet verwijderen van bovenvermelde obstakels zullen worden verhaald op het tuinlid. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Verruimde tijd geluidshinder

Bij onze buren “Ons Ideaal” geldt dat je gebruik mag/kan maken van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken op zaterdagen t/m 16:00

Wij hebben geprobeerd tot een compromis te komen, maar helaas blijven zij bij hun tijd van 16:00

Het bestuur heeft daarom besloten de tijden gelijk te trekken. Vanaf heden mag er dus op de tuin t/m 16:00 gebruik gemaakt worden van gereedschappen die geluidshinder kunnen veroorzaken. (Electra/ benzine motoren e.d.)

Openingstijden Groencontainer

Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien staat er sinds kort een groene groen container op het terrein. Dit is voor de leden om hun groenafval weg te brengen. De container is geopend op woensdag van 13:00 en 14:00 en op zaterdag van 11:00 t/m 13:00. Buiten deze tijden is de container dicht.

Het is niet toegestaan om iets anders weg te gooien dan groenafval. Dus ook niet de plastic zakken waar deze soms in aangeboden wordt.

Gebruik van een houtkachel en/of BBQ

Er is een richtlijn uitgegeven voor het stoken van een houtkachel en/of BBQ.

Deze richtlijn kunt u hier vinden: Richtlijn houtkachel en/of BBQ

Algemene werkzaamheden 2018

Het rooster voor de algemene werkzaamheden in 2018 is beschikbaar. Dit jaar zijn er 3 momenten waarop de tuinen ingedeeld zijn. Klik op deze link om de planning te downloaden (PDF).

Of kijk op de pagina Nieuws – Algemene werkzaamheden

Mocht u onverhoopt niet kunnen meldt u zich dan af bij de Natuur Commissie op natuur@togrijswijk.nl.

We zien u graag tijdens de werkzaamheden.

Openingstijden slagboom

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.

Parkeren zaterdagoverdag en dinsdagavond

Wij willen al onze leden verzoeken om zaterdag van 08:00 en 18:00 en dinsdagavond van 17:00 t/m 23:30 niet te parkeren op de 8 parkeerplaatsen bij onze buren van de scouting vereniging. Zij hebben dan opkomsten en er lopen dan veel kinderen rond, op dinsdagavond hebben zij vaak vergaderingen. Ook hebben zij de plaatsen nodig voor het verrijden van materiaal e.d.

Wij hopen op jullie medewerking!