Welkom op onze website


Algemene werkzaamheden

16 september stonden er algemene werkzaamheden gepland. En wel voor de groepen Groen en Paars.
Dit zijn de volgende tuinen:

  • Groen: De tuinnummers 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
  • Paars: De tuinnummers 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 74, 75, 76, 77

Nu zijn die werkzaamheden letterlijk in het water gevallen: door de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week, was het te nat om bezig te zijn in de tuin rond de kantine.
Het verzoek is om in de komende weken alsnog een uurtje bezig te gaan in de heemtuin rond de kantine.

Eikelenblad

Hebt u hem al gelezen: het herfstnummer van het Eikelenblad is uit.
Daarin kunt u lezen wat het bestuur aan besluiten genomen heeft, waar de diverse commissies mee bezig zijn en een prikkelend interview met Peter en Angelique Beurskens (tuin 39).
Verder verrassende bodemvondsten, een recept waarmee u een overschot aan komkommers kunt wegwerken, tuintips en het telen van aardappels op een klein oppervlak.
Wilt u ook bijdragen met interessante informatie, tips, artikelen: u kunt voor 30 november 2017 kopij aanleveren voor editie nummer 7.
Voor meer informatie: kijk onder Media – Clubblad.

DRINGENDE OPROEP AAN DE LEDEN

Wilt u de namens de vereniging geplante plantjes in de “voortuintjes” liever vervangen door gras, stel het bestuur hiervan dan op de hoogte door middel van een briefje in de brievenbus van de natuur- commissie. De planten krijgen een andere bestemming. Het weghalen dient te gebeuren in de maanden oktober en/of november. Het op Facebook geplaatste bericht waarin een oproep wordt gedaan voor de vaste plantjes is dus een foutieve berichtgeving van de desbetreffende schrijver. Leden worden hiermee op het verkeerde been gezet. De planten zijn en blijven eigendom van de vereniging.

Bouwcommissie: opnemen meterstanden

De bouwcommissie van TOG heeft van het bestuur de opdracht gekregen om het verbruik van water en elektra bij u op te komen nemen.
Dit willen wij zaterdag 9 september samen met u tussen 10.00 uur en 14.00 uur uitvoeren.
Een exacte tijd kunnen wij niet precies met u afspreken. Wij vragen hiervoor begrip.
Indien u die dag niet aanwezig bent zal dit op een nog nader te bepalen datum alsnog moeten gebeuren.
Wilt u zorgen dat wij de meters goed en makkelijk kunnen aflezen en in de put geen overtollig water aanwezig is.
Voor het opnemen van uw elektraverbruik is het van belang dat wij de meterkast( buiten) kunnen openen.
Wij hopen op uw medewerking.

 

 

Gewijzigde openingstijden slagboom

Onderstaande tijden gelden tot 1 oktober.

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.