Welkom op onze website


Informatie bijeenkomst

Het bestuur van T.O.G. nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een informatie bijeenkomst welke gehouden wordt op zaterdag 16 december in ons verenigingsgebouw “De Groene Burcht”.

Deur open 12:30
Aanvang 13:00
Sluiting 16:00

We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Bestuurswijziging

Mevrouw M. Bontje heeft per 11 november j.l. haar functie als 1e penningmeester neergelegd

DRINGENDE OPROEP AAN DE LEDEN

Wilt u de namens de vereniging geplante plantjes in de “voortuintjes” liever vervangen door gras, stel het bestuur hiervan dan op de hoogte door middel van een briefje in de brievenbus van de natuur- commissie. De planten krijgen een andere bestemming. Het weghalen dient te gebeuren in de maanden oktober en/of november. Het op Facebook geplaatste bericht waarin een oproep wordt gedaan voor de vaste plantjes is dus een foutieve berichtgeving van de desbetreffende schrijver. Leden worden hiermee op het verkeerde been gezet. De planten zijn en blijven eigendom van de vereniging.

Openingstijden slagboom

  • Dinsdag 08.00 uur open tot  woensdag 12.00 uur.
  • Donderdag 08.00 uur open tot vrijdag 12.00 uur.
  • Zaterdag 08.00 uur open tot 13.00 uur.